حاج قاسم


ايمان خود را سر بريدي. دل به دريا ميزني؟ يوسف خود را باختي و سر به صحرا ميزني؟


به سرم زده حالتو امشب خوب کنم. تا صدام بزني و بگي من خوب شدم


به سرم زده حالتو امشب جور کنم! تو رو از غم عالم و آدم دور کنم.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


Sharpener محصولات پلیمری پلی می رزوه زني Andrea S.P.M.avablog.ir خرید سوله 19Aban جنرال یدک میبد مدرسه ❤ خدا ❤